Garantie

  • Black Eagle Brandstof Verrijkers zijn gegarandeerd bij normaal gebruik en onderhoud, vrij van defecten in materiaal en fabricage in de fabriek (Garrantable Failure). Als wordt vastgesteld dat ons product een gegarandeerd defect vertoont, zullen we een dergelijk defect product vervangen of terugbetalen.
  • De garantiedekking begint op de datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker en vervalt na 1 jaar of 100.000 kilometer (in het geval van voertuigen op de weg), afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
  • De garantie dekt het vervangen van het defecte product, inclusief transportkosten.
  • De garantie dekt geen defecten als gevolg van onjuiste servicepraktijken of wijzigingsinterval(s), onbedoelde toepassingen, verkeerd gebruik, foutieve installatie of wijziging, onjuiste opslag, ongeval of omstandigheden die het gevolg zijn van acties buiten de controle van Black Eagle, inclusief maar niet beperkt tot corrosie of verontreinigde vloeibare omstandigheden.
  • Black Eagle en alle andere verklaringen zijn niet aansprakelijk voor mogelijke wijzigingen in de garantie van de motorfabrikant. Vraag voor de installatie bij uw motorleverancier na hoe de installatie van de Black Eagle Brandstof Verrijker van invloed kan zijn op de garantie van uw motorfabrikant.
  • Black Eagle en alle andere verklaringen moeten schriftelijk op de hoogte worden gesteld van alle claims die onder deze garantie vallen binnen een maand na de datum van het falen.
  • Black Eagle en alle andere vertegenwoordigingen zullen, naar eigen goeddunken, ofwel fysiek de site bezoeken waar de vermeende storing is gevonden, ofwel verzoeken dat alle onderdelen, Black Eagle en andere relevante onderdelen, vooruitbetaald worden verzonden naar haar kantoor, met zorg voor het Product Lab of zoals anders aangegeven.
  • De Black Eagle Brandstof Verrijker valt NIET onder de garantie als ze zijn geopend, als de verzegeling is verbroken of op een andere manier is gewijzigd.
  • Black Eagle is niet verantwoordelijk voor uitvaltijd, inkomensverlies, kosten van levensonderhoud, ladingschade of boetes.

DEZE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE GEGEVEN DOOR BLACK EAGLE EN ALLE ANDERE VERKLARINGEN, VOORWAARDEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE WETGEVING, STATUUT OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, VOORWAARDE OF GESCHIKTHEID VOOR HET BEDOELDE PRODUCTDOEL DE MAXIMALE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET. BLACK EAGLE OF HAAR VERTEGENWOORDIGINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE.