Benalmadena Haven

Biodiesel voor de binnenvaart – goed of slecht?

Als een van de grote verbruikers van fossiele brandstoffen kijkt de scheepvaartsector naar alternatieve scheepsbrandstoffen die kunnen bijdragen tot het bereiken van nieuwe klimaatdoelstellingen en strengere emissievoorschriften. Biobrandstoffen worden, zoals de meeste mensen weten, voornamelijk uit planten gemaakt. Zij verminderen de CO2-uitstoot, en doordat zij in vergelijking met fossiele brandstoffen geen of zeer weinig zwavel bevatten, dragen zij ook bij tot de vermindering van emissies zoals zwaveloxiden (SOx).

Fatty Acid Methyl Ester, ook bekend als FAME, is de algemene chemische term voor biodiesel uit hernieuwbare bronnen. In Europa wordt al 7% en in de VS 5% FAME gemengd met normale diesel voor het wegvervoer om de plaatselijke luchtkwaliteit te verbeteren. Voor de lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen is dit gespecificeerd in de EN 590-norm, vaak aangeduid als ultralaagzwavelige diesel (ULSD).

Bijmenging van biobrandstof is in de meeste landen nog geen vereiste voor de scheepvaart, maar sommige regeringen in de EU plannen ambitieuze stappen om de uitstoot van zwavel en broeikasgassen (BKG) door schepen verder terug te dringen. De Nederlandse regering bijvoorbeeld wil dat het aandeel van hernieuwbare brandstoffen in 2022 minstens 16,4% bedraagt en dat jaarlijks 400.000 ton CO2 wordt bespaard door biobrandstoffen bij te mengen bij de dieselolie voor de binnenvaart.

Een goede stap in de richting van het bereiken van de klimaatverandering doelstellingen zou je zeggen. Maar nog niet iedereen is voor 100% overtuigd. De twee belangrijkste punten van zorg in het binnenvaartsegment lijken te zijn:

  1. Hogere Prijs

Aan de gemengde biobrandstoffen hangt een hoger prijskaartje. Men zou dit kunnen beschouwen als een relatief kleine impact voor de occasionele pleziervaart in ruil voor schone lucht, maar zeker pijnlijker voor de scheepvaartsector waar diesel een groot deel van de bedrijfskosten uitmaakt.

In het geval van Nederland voorspellen sommigen dat het dieselverbruik juist zal toenemen, omdat schepen zouden kunnen omvaren om goedkopere dieselolie (zonder bio-componenten) te bunkeren in België of Duitsland.

  1. Hogere Waterabsorptie

Water in brandstof is volksvijand nummer één van verbrandingsmotoren. Het kan motoronderdelen zoals injectoren en cilinders beschadigen, corrosie veroorzaken en microbiële groei stimuleren. Biodiesel trekt zowel meer water aan en heeft een grotere capaciteit om meer water te bevatten dan petroleumdiesel. In het beste geval kan water in brandstof uw onderhoudskosten verhogen, het brandstofverbruik doen toenemen en uw motorvermogen doen afnemen. In het ergste geval kan de motor stuk gaan met alle gevolgen van dien voor de veiligheid. Toen de plannen van de Nederlandse regering bekend werden gemaakt, werd in veel artikelen naar biobrandstof verwezen als “De Sluipmoordenaar van de Binnenvaart”.

De Oplossing:

Ik heb geen oplossing voor de hogere kosten ben ik bang.

Goed werkende waterafscheiders zullen nog belangrijker zijn om vrij of gemengd water effectief uit brandstof te verwijderen.

Voor de verwijdering van opgelost of oplosbaar water moet men verder kijken dan de traditionele oplossingen. Brandstof Verrijkers van Black Eagle lijken de enige oplossing te zijn die opgelost water op moleculair niveau kunnen elimineren via een chemisch proces. Bijkomend voordeel van dit apparaat is dat het ook het zwavelgehalte en het gehalte aan zware koolwaterstoffen vermindert, zodat het niet alleen de motor beschermt, maar ook ons milieu tegen schadelijke emissies beschermt.

Share this post

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.